MAI

Thiết bị phun vữa và phun bột trét

Các dự án sử dụng sản phẩm của hãng MAI

Dự án Pictor Packer

Ứng ụng của bơm Pictor

previous arrow
next arrow
Slider

Dự án sử dụng thiết bị của hãng MAI

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

MAI®400NT

Liên hệ

Điện thoại: 028 39326413

Email: info@acme.com.sg

Yêu cầu báo giá

Họ và Tên

Tên công ty

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

Tiêu đề

Nội dung