Các dự án đặc biệt của ACME

Cho thuê giàn cẩu tại Philippines (40m, 700 tấn, dự án tàu điện)

Cho đối tác BPI thuê cần trục giàn cẩu ở Thái Lan (50m, 50 tấn)

Cung cấp khung phân đoạn xây cầu dự án RAMA III ở Thái Lan

Liên hệ với ACME Equipment Việt Nam

Hãy liên hệ với chúng tôi để hợp tác - chúng tôi cam kết mang đến cho bạn giải pháp phù hợp nhất
ACME Viet Nam