VPĐD Tại Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà VCCI, Lầu 9, Phòng 902, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 39326413 
Fax: 028 39326413
Email: info@acme.com.sg
Website: https://acme.com.vn/ 

Trụ sở chính tại Singapore

Địa chỉ: 11 Buroh Street, Singapore 627550
Điện thoại: +65 6862 2332
Fax: +65 6862 2331
Email: info@acme.com.sg
Website: https://www.acme.com.sg

Văn phòng tại Myanmar

Địa chỉ: No. 9/11, Baho Road, San Chaung Township,Yangon, Myanmar
Điện thoại: +95 1 532449

ACME Equipment được thành lập từ năm 1981 với mục đích cung cấp bê tông và thiết bị xây dựng chất lượng, phụ tùng thay thế và hỗ trợ dịch vụ trong khu vực châu Á. 

Bản quyền thuộc sở hữu của ACME PTE LTD

Hỗ Trợ 24/7

Mua linh kiện & phụ tùng

Dịch vụ kiểm tra & bảo trì thiết bị 

Dịch vụ tư vấn thiết bị (miễn phí) 

Mạng xã hội