MÁY BƠM PHUN VỮA PÍT TÔNG

Máy bơm/phun vữa chạy điện

Máy chạy bằng điện  một chiều 220V, được sử dụng để bơm/phun nhiều vật liệu khác nhau bao gồm các hỗn hợp của vữa và nước sơn gốc PU

MAI Pictor

Multimix – 3D

Máy bơm vữa
bằng tay

Máy bơm vữa bằng tay áp suất lớn dành cho dự án có quy mô vừa phải

CG-050M

Bộ máy trộn và bơm vữa pít tông

Với hai tùy chọn động cơ điện và động cơ disel, thiết bị phù hợp với nhiều yêu cầu thi công vữa khác nhau

CG-550

CG-580/L8

CG-580

CG-550

CG-555/30

Phụ tùng thay thế

Phụ tùng thay thế bơm bê tông theo máy nhập khẩu chính hãng, có thể sử dụng cho nhiều thiết bị khác nhau

REED A

REED Mini

REED B

REED Mini

REED C

REED Mini

Gọi cho chúng tôi để yêu cầu tư vấn, báo giá, hoặc tìm địa chỉ văn phòng