MÁY BƠM VÀ PHUN BÊ TÔNG USA

Máy bơm bê tông ướt

Với hai tùy chọn động cơ điện và động cơ disel, thiết bị phù hợp với nhiều yêu cầu thi công vữa khác nhau

REED A

REED Mini

REED B

REED C

Máy bơm bê tông khô

Với hai tùy chọn động cơ điện và động cơ disel, thiết bị phù hợp với nhiều yêu cầu thi công vữa khác nhau

REED LOVA

REED SOVA

Phụ tùng thay thế

Phụ tùng thay thế bơm bê tông theo máy nhập khẩu chính hãng, có thể sử dụng cho nhiều thiết bị khác nhau

REED A

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED B

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED C

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

Gọi cho chúng tôi để yêu cầu tư vấn, báo giá, hoặc tìm địa chỉ văn phòng