MÁY BƠM VÀ PHUN BÊ TÔNG USA

Máy bơm bê tông ướt

Với hai tùy chọn động cơ điện và động cơ disel, thiết bị phù hợp với nhiều yêu cầu thi công vữa khác nhau

REED A

REED Mini

REED B

REED C

Máy bơm bê tông khô

Với hai tùy chọn động cơ điện và động cơ disel, thiết bị phù hợp với nhiều yêu cầu thi công vữa khác nhau

REED LOVA

REED SOVA

Phụ tùng thay thế

Phụ tùng thay thế bơm bê tông theo máy nhập khẩu chính hãng, có thể sử dụng cho nhiều thiết bị khác nhau

REED A

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED B

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED C

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

ACME Equipment được thành lập từ năm 1981 với mục đích cung cấp bê tông và thiết bị xây dựng chất lượng, phụ tùng thay thế và hỗ trợ dịch vụ trong khu vực châu Á. 

Bản quyền thuộc sở hữu của ACME PTE LTD

Hỗ Trợ 24/7

Mua linh kiện & phụ tùng

Dịch vụ kiểm tra & bảo trì thiết bị 

Dịch vụ tư vấn thiết bị (miễn phí) 

Mạng xã hội