THIẾT BỊ KHÁC

Máy trộn và phun bê tông Multimix 3D

Máy trộn và phun bê tông cho các kiến trúc bê tông 3D

Multimix-3D

Cối trộn hỗn hợp thủy tinh

Cối trộn vật liệu phục vụ cho quy trình sản xuất thủy tinh

Cối trộn hỗn hợp thủy tinh

Gọi cho chúng tôi để yêu cầu tư vấn, báo giá, hoặc tìm địa chỉ văn phòng