THIẾT BỊ KHÁC

Máy trộn và phun bê tông Multimix 3D

Máy trộn và phun bê tông cho các kiến trúc bê tông 3D

Multimix-3D

Cối trộn hỗn hợp thủy tinh

Cối trộn vật liệu phục vụ cho quy trình sản xuất thủy tinh

Cối trộn hỗn hợp thủy tinh