THIẾT BỊ MOTARMASTER

Máy bơm vữa/cát khôi/cát ướt

Máy trộn và bơm vữa/cát khô/cát ướt, với 2 động loại động cơ điện hoặc máy nén khí

Bơm pít tông CMV40

Máy bơm trộn cát/vữa VSE500

Máy trộn

Máy trộn vữa/cát khô/cát ướt, với 2 động loại động cơ điện hoặc máy nén khí

Máy trộn cưỡng bức

Máy bơm trộn cát/vữa VSE500

Thiết bị khác

Máy trát vữa và láng nền

Máy phun vữa thạch cao

Spincreed

Phụ tùng thay thế

Phụ tùng thay thế bơm bê tông theo máy nhập khẩu chính hãng, có thể sử dụng cho nhiều thiết bị khác nhau

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini

REED Mini